BLANKA – Nemohu mlčet.

čtvrtek 15. květen 2014 16:14

Dívka
Adolf Zábranský

Před pár dny mne dorazila televize (už přesně nevím, která to byla),ve které se v hlavních zprávách objevila informace o tom, jak od 1. ledna 2014 musela Linka bezpečí omezit počet operátorů ze sedmi na čtyři – pro nedostatek peněz!  

Asi si myslíte, že tohle nepatří do hudebního blogu. Máte úplnou pravdu, i když paralela by se našla. Tak například anglický hudební skladatel Benjamin Britten byl velmi známý svým silným sociálním cítěním obecně a pro děti dokonce složil dětskou operu Kominíček, která, myslím zajímavým způsobem vypovídá o tom, jak bývá dětem ubližováno i o jejich úzkostech. Zde, samozřejmě, nakonec všechno dobře dopadne, jako v každé správné pohádce. Britten se zde, jako ostatně i v dalších svých dílech ostře staví na stranu dobra, které v boji s násilím vítězí.

Co ovšem nemohu vydýchat a pochopit, je náš tzv. vyspělý sociální systém. Copak se u nás nenajde dostatek peněz pro fungování instituce, jako je Linka bezpečí? Ono už to, že je potřeba, v dnešní  době hýřící blahobytem, rozmlouvat dětem spáchání sebevraždy, je varující samo o sobě. Člověk by řekl, že v srdci Evropy, v zemi, kde je sociální systém budovaný státem od konce druhé světové války, tedy již téměř 70 let, nebude třeba žebrat o peníze na fungování telefonní sítě, výhradně pomáhající  takto stresovaným a zuboženým DĚTEM!!! Vážím si velmi onoho soukromníka - podnikatele, který věnoval bez meškání této instituci ze svých příjmů celý milion korun, zachoval se velmi ušlechtile, o to víc, že zareagoval rychle a ráda mu touto cestou děkuji.

Ovšem, je nutné na toto vybírat od lidí? Proboha, na co jiného by měly jít naše daně, než na takovéto účely? Denně se setkáváme ve všech televizích, dokonce i v komerčních, s případy těžce postižených lidí, většinou dětí, kdy komentátoři oslovují diváky a doslova pro ně žebrají o podporu. Známe to všichni dobře. Každý z nás si občas pomyslí: „Jak je možné že na toto stát nemá peníze?“  Co na to povíte – pane předsedo vlády Sobotko, pane ministře zdravotnictví Němečku, paní ministryně práce a sociálních věcí Marksová, pane 1.místopředsedo vlády pro ekonomiku a ministře financí Babiši? Pane ministře pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Dienstbiere a paní ministryně spravedlnosti Válková – nezasouží si lidská práva  a spravedlnost hlavně tyto děti? Nemluvte nám o nedostatku peněz, času či krátké době vlády u moci. Tohle všechno slýcháme už přes dvacet let od změny režimu a Linka bezpečí to dopracovala s Vámi, politiky, až sem.

Vedeme s Annou tento sice hudební blog, obě si však myslíme, že je třeba využít všechny cesty, jak na podobné excesy upozornit a ozvat se. Jsme ve věku, kdy již mnoho nezmůžeme jako jednotlivci, ale doufáme, že Vy, čtenáři pomůžete, každý podle svých sil a možností. Možná, že když nás bude více, něco se v této zemi změní. Aspoň trošku. Pro ty, kteří se rozhodnou pro Linku bezpečí jakkoliv pomoci, zde je kontakt na pomoc: Klub linky v bezpečí. Je hodně smutné, že se tak musí dít touto formou. 

Na závěr bych chtěla uvést Beethovenovu Ódu na radost. Mám ráda ukázky „z ulice“. Prostí lidé se vždycky domluví. Všimněte si, začíná zde úplně nenápadně, jako drobný motiv, který roste a nabírá sílu počtem lidí. Mistru Beethovenovi by se toto provedení určitě líbilo. Psal a zamýšlel ji, jako symbol naděje pro nejpotřebnější. Jde přece o sbor vězňů, kteří, po letech utrpení, vycházejí  z kobek na sluneční světlo. Teď nemám na mysli to, že jde o hymnu Evropské unie. To už papá Beethoven neovlivnil. Ale o jeho ryzí, původní záměr, se kterým byla tato krásná skladba napsána. Doufejme, že vzbudí naději, že se nejenže v případě potřeby vždycky dovolá KAŽDÉ DĚCKO, ale hlavně, krásné by bylo, kdyby se dovolávat nemuselo.

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
8,01 (VIP)

Seznam rubrik