ANNA – Nejlíbeznější hudba, kterou stařík slyšel za celý svůj život

sobota 28. červen 2014 18:49

Toulouse Lautrec

Konečně! I já mám, Blanko, jednu zvláštní zkušenost s paní Muzikou. Našla jsem ji na stránkách knihy tvé oblíbené spisovatelky Selmy Lagerlöfové

Chtěla bych se umět vznášet na křídlech hudby jako ty, Blanko. Zatím se vleču pěšky, ve vojenských bagančatech, které jsou mi navíc o číslo větší! Já přece nemohu psát o hudbě. A proto tak trochu stávkuju :) . To, co mi dneska dalo křídla, bylo něco jiného.

Hodně (a neuměle) zkrátím jeden příběh, který je z Gösty Berlinga od Selmy Lagerlöfové. Celý opravdu stojí za přečtení:

 

Když už nic nedovedlo zarmouceného Göstu Berlinga rozveselit, rozhodli se kavalíři, že vyhledají pomoc u paní Muziky. Přinesli noty, notové pulty a mosazné nástroje, smyčce a housle všech velikostí. Z mrtvého notového písma vykouzlili samotnou paní Muziku. Ale Gösta právě nyní, když hráli nejlépe, propukl v pláč.

Ale paní Muzika má mezi kavalíry ještě jednoho bohatýra. Je to laskavý Löwenborg, který ztratil svou nevěstu v kalné řece, a který je otrokem Gösty Berlinga více než kdokoliv jiný. Má velký dřevěný stůl, na nějž si namaloval klaviaturu. Nehraje nikdy nic jiného než Beethovena. Dokázal naučit se valné části jeho šestatřiceti sonát. Stařík si však nikdy netroufá na jiný nástroj, než na svůj dřevěný stůl. Před klavírem cítí posvátnou hrůzu. Klavír ho láká a zároveň děsí. Teď však pro Löwenberga i Beethovena nadešla vhodná chvíle.

Usedne a začíná hrát….Je to pro něho trpká zkouška…zkouší to znovu a znovu, ale pak si zakryje obličej rukama a dá se do pláče.

Tu však dává paní Muzica kavalírům pokyn, ti přinesou Löwenbergův stůl, na němž jsou namalovány klávesy. Löwenberg přestává plakat a sedne si, aby zahrál Beethovena svému zarmoucenému mladému příteli. Nemůže než věřit, že Gösta slyší, jak krásně hraje. Čím déle hraje, tím víc je unesen. Slyší každý tón v nadpozemské síle. Sedí tam rozzářen nadšením a dojetím, naslouchaje nejpodivnějším tónům a přesvědčen, že přítel je určitě slyší a z nich načerpá útěchy.

A Gösta se zamyslil nad tím, že tento muž, který byl zavalen utrpením, teď sedí rozzářen štěstím u svého dřevěného stolu. Cožpak ty, Gösto, mluvil sám k sobě, neumíš už něco snést a trpět? Muž musí snést všechno, co život dává, s odvahou v srdci a se smíchem na rtech, nebo není mužem.

Pojednou je Löwenberg vytržen ze svých snů veselým smíchem. Je to ta nejlíbeznější hudba, kterou stařík slyšel za celý svůj život.

P.S.

Nechceš nám vyprávět o procházce v lese, o kvetoucích lípách, které jsi byla pozdravit, i o hudbě, kterou bys tam pozvala?

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
8,01 (VIP)

Seznam rubrik