BLANKA – Theorba – co myslíte, že to je? Slyšte, slyšte, slyšte...

pátek 17. říjen 2014 01:24

Theorba
http://jdem.cz/bqu6s4

Chtěla bych Vám předvést, jak se lze zamilovat na první pohled. A vůbec není třeba litovat, že jde o vztah k hudebnímu nástroji. Theorba za to stojí.

Je to moc zajímavý historický nástroj, trochu níže laděný, než je klasická loutna. Ale co Vám budu povídat. Poslouchejte a možná se zamilujete jako já. A také na první poslech.

Voda léčí - http://jdem.cz/bqu6u9

 

Voda_leci_httpjdemczbqu6u9.jpg

 

Johann Sebastian Bach: BWV 1010  - transkripce pro theorbu, v nádherném aranžmá a za účasti interpreta Stefana Olofa Lundgrena s tanečnicí Melanií Poser.

Mé pocity z nahrávky byly tak silné, že jsem je pro Vás dala na papír. Dívejte se se mnou a slyšte, slyšte, slyšte...

Melanie Poser – I.část - Prélude – působí jako řízený pohyb plamene, přísná kontrola volnosti pohybu, úžasná choreografie, báječný nápad s větrem ve vlasech, výrazná dynamika těla, které skutečně tancem hovoří.

Stefan Olof Lundgren – II.část – Allemande – obě ruce interpreta na nástroji připomínají pohyby Melanie z I.části. Pečlivě hlídaná elegance nejprve pravé ruky na ozvučné desce působí křehce a posléze se přidává i levá ruka na hmatníku. Obě jsou pak snímány ve společném „tanci“, stejně působivém, jako její pohyb v I. části. 

Melanie Poser – III. část - Courante – nápad s negativem snímku v barvách různých pastelů severských krystalů. Kdysi jsem viděla něco podobného – Kamenný kvítek, Prokofjevův balet byl podobně ztvárněn v historické budově ND v Praze někdy v první polovině 60.let. Království krystalů zde, v kombinaci s vodou, mi rezonuje se vzpomínkami a kupodivu historická barokní skladba není rušena představami o soudobém baletu Sergeje Prokofjeva. Ke konci vodou prosvítá tělo Melanie jako Fénix, právě se rodící z vlastního popela. Ač ve vodě, přesto hoří.  

Krehke_stopy_httpjdemczbqu623.jpg

Melanie Poser – IV. část - Sarabande – výrazné frázování tmavých tónů nástroje, zjemnělé světem rostlin, kapradin a tlejícího listí. Vlákna pavučin zrcadlí sluneční paprsky jako dálnice do tajuplných končin světa pod našima nohama. Občas můžeme šlapat s básníkem Yeatsem po srdcích víl. Šlapejme opatrně, šlapeme po něčích snech...                                           Křehké stopy - http://jdem.cz/bqu623

Stefan Olof Lundgren a posléze i Melanie Poser – V. část - Bourrée – zdá se zprvu, že krk nástroje míří do nebe. Je to, jakoby tvůrce theorby zapomněl na hmatníku přestat a ukončit nástroj. Žulvasy okolo ukazují cestu a pak zase živá voda a nymfa v černobílé. Vodní plamen nepřestává prýštit mezi listím a choreografie tance dokonale rezonuje s tempem tohoto „Bourrée“.  Takhle nějak mohl vidět své najády Homér, když skládal báje např. Narkissos a Echó. Les v mlhách splývá s rouchem bělavé siluety víly a chvílemi se nepozná, co je ona a co štíhlé pně stromoví.

Stefan Olof Lundgren - VI. část - Gigue – struhující, bravurní, finále okouzluje hbitostí prstů obou rukou, které se překrývají a přesto každá samostatně tvoří vodopád not. Struny hmatníků se kříží a spleť ocelových strun evokuje neklidné proudy dnešních rozvodů vysokého napětí, rezonujícího na ozvučných deskách životů jednotlivců i rodin. Vše spěchá, pomalými otáčkami se prolíná do závěru preludia velkého Johanna Sebastiana Bacha, který nepřestává udivovat schopností dodnes promlouvat ke dnešku a k nám všem.

A pak se divte, že to byla láska na první pohled...

Hra na theorbu http://jdem.cz/bqu6z8  

Hra_na_theorbu_httpjdemczbqu6z8.jpg

  

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
8,01 (VIP)

Seznam rubrik