BLANKA - Kuba Jan Ryba tvrdohlavý...

pátek 26. prosinec 2014 02:44

Kostel Povýšení sv.Kříže Rožmitál pod Třemšínem
http://jdem.cz/brcyd3

Taky jste se včera po půlnoci dívali na film Noc pastýřů?  Je to příběh, kdy proti sobě stojí nesmiřitelně dvě silné osobnosti. Na jedné straně nadaný komponista, hudebník a dobrý učitel, mladý, přímočarý, avšak neochotný ke kompromisům, Jakub Jan Ryba  a proti němu jeho církevní představený, kněz místní farnosti, který, opíraje se o výhody svého vysokého věku a chatrného zdraví, intrikuje a neváhá využít všech prostředků, aby prosadil svou. Ve filmu pak zadupává Rybův hudební talent a stává se nesmiřitelným odpůrcem všeho českého v tehdejší komponované hudbě. 

Celý příběh je vlastně historií vzniku naší nejhezčí České mše vánoční, slavné Hej mistře... od Jakuba Jana Ryby. Vznikala vlastně jako pokus smířit obě znesvářené osobnosti. Každá si stála na svém a nemínila ustoupit – Josef Abrhám skvostně ztvárnil Jakuba Rybu, postavu vzdělance, hudebníka, nadaného komponisty, který je v podstatě osudově pevně svázán s venkovskou školou a svou početnou rodinou na malém městě - Rožmitálu pod Třemšínem. Byl to člověk mnoha překvapivých znalostí, ovládal mimo tehdy povinné němčiny ještě další  jazyky – četl francouzsky, italsky, latinsky a dokonce řecky. Velmi obdivoval antické myslitele, zvlášť učení Senecovo, což se nakonec projevilo také způsobem, jakým odešel z tohoto světa.

Varhany v Kostele Povýšení sv.Kříže v Rožmitálu pod Třemšínem - http://jdem.cz/brcyk8:

Varhany_Rozmital.jpgNeměl lehký život – kdo si dneska umíme představit, že bychom měli třináct dětí a z toho jen sedm jich přežilo a všechno utáhli finančně z hubeného platu venkovského učitele a z přivýdělků pro místní honoraci, typu písně k narozeninám, sóla v kostele při křtinách, kantáty pro zámecké pány ke slavnostem apod? V dnešní době si neumíme představit třeba jen ty děti.

Měl svobodomyslného ducha, který ctil především pravdu a proto nemohl nikdy souhlasit s drobnými kompromisy, které ve jménu poslušnosti a prokazování povinné úcty vyžadoval jeho církevní představený, skvěle ztvárněný Radovanem Lukavským. Jeho rádoby ctihodná důstojnost a přitom dobře promyšlené, lstivé, drobné pasti, které mu strojil prakticky v jednom kuse, přestože se často obrátily nakonec proti strůjci samému, živily dlouhodobě svár obou protagonistů. Zvláštní, jak často se s těmito manýrami setkáváme i dnes a zvlášť na malém městě, kde se sousedi navzájem znají do morku kostí a vidí si, takříkajíc až do talíře. Často si říkám, že se v tomto zas tolik nezměnilo.  Pomluvy a klepy stále umí jedovatou slinou ubližovat i dnes.

Ve filmu Noc Pastýřů v režii Františka Filipa, vystupuje mnoho slavných herců také v ostatních, vedlejších rolích a povyšují tak kvalitu příběhu mnohem výše. Nutí k zamyšlení, jak mohlo vzniknout tak krásné dílo, jako je Česká mše vánoční v tak tísnivé a pro komponistu obtížné, atmosféře.  Velmi se mi líbil výkon Dagmar Veškrnové – Havlové, která ve filmu ztvárnila Rybovu manželku, která často churaví a přesto zvládá nejen početnou rodinu, ale snaží se svého muže přimět ke kompromisům vůči knězi, protože dobře chápe dosah vyhrocení sporu. Velmi citlivě herecky nadávkovala míru prostoty kantorovy manželky a přesto inteligence a taktu, s jakým se snaží manžela mírnit. Vrcholnými hereckými výkony však zůstávají oba představitelé hlavních rolí – Josef Abrhám a Radovan Lukavský. Byl to herecký koncert u obou a zákonitě proto, po skončení filmu, vyvstávají otázky.

cesti_madrigaliste.jpgČeští madrigalisté - http://jdem.cz/brcyg2 

Například – co se stalo s Jakubovu ženou dál? Co s dětmi po jeho sebevraždě v r. 1815? Byly už děti z domu a dožila se této rány jeho paní? Jaký podíl mělo na jeho konci – a mělo vůbec jaký -  jmenování nového správce panství, Jakubova nesmiřitelného protivníka (Josef Vinklář), o které se ještě těsně před smrtí zasadil páter a které už nestačil odvolat, ačkoliv, pod tlakem svědomí, údajně chtěl? Co časový nesoulad, který film vyvolává – Rybova slavná mše vznikla v r. 1796 a k sebevraždě došlo až v r. 1815 – to už bylo Rybovi 50 let a tedy okamžitý vliv jmenování nového správce panství už nemohl mít tento zhoubný vliv, který ovšem film předjímá.

Ale především, kolik překrásných skladeb by mohlo bývalo vzniknout, dožít se Ryba vyššího věku. Pouhých 50 let života... Mnozí jsou v té době na samém vrcholu tvorby, někteří k němu teprve kráčejí. Tady poměry na malém městě a zoufalá chudoba udusily velký talent. Jaká škoda. Myslím, že Jakub Jan Ryba má, tam někde nahoře, přeci jen radost a velký pocit zadostiučinění, když každoročně slýchá hrát svou Českou mši vánoční v plné slávě na slavnostní, štědrovečerní Půlnoční, doslova po celém světě.  Je mi z filmu a ostatně i z příběhu, velmi smutno, přestože do sluchátek zní krásné sbory optimisticky laděné skladby a ráda bych tímto článkem velkému hudebníkovi  věnovala vzpomínku, za nás všechny, vděčné posluchače.

Jakub Jan RybaČeská mše vánočnív podání Sboru a Orchestru Českých Madrigalistů pod vedením Františka Xavera Thuri, sólo na varhany - Josef Kšica mladší, soprán – Dagmar Vaňkátová, kontraalt -  Pavla Kšicová, tenor – Vladimír Doležal a bass – Václav Sibera.

Mohyla J.J.Ryba - http://jdem.cz/brcyj2:

Mohyla_J_J_Ryba.jpg

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
8,01 (VIP)

Seznam rubrik