BLANKA – Koncert s velkým K

středa 7. leden 2015 23:54

Ludwig van Beethoven Busta
http://jdem.cz/brex99

Chci Vám dnes přiblížit svůj osobní prožitek při poslechu tzv. „velkého“ koncertu. Který to bude, to jsem si nemusela dlouho rozmýšlet. Je jich víc a přesto jeden stojí jako skála a září do daleka. Housle jsou nejobtížnější nástroj na světě, ale také nejkrásnější. Dokonalý nástroj rezonuje s divákovou myslí zcela podle úmyslu sólisty.         A když se to opravdu umí, volba je jasná.

Interpret: housle - Nathan Milstein

Provedení: dirigent - Erich LeinsdorfPhilharmonia Orchestra

Skladba: Nathan Milstein „Violin concerto“ Beethoven

Autor: Ludwig van Beethoven

Historie díla: Koncert pro housle a orchestr D-dur op. 61.

Hradec nad Moravicí z lesoparku - http://jdem.cz/breyd7:

hradec_nad_moravici_z_lesoparku.jpg

 

Rok vzniku díla: 1806:  - tedy, řeknu Vám,to byl rok.

Začněte poslouchat a představujte si jako já, co všechno ten rok lidi zažili:

  • Císař  Napoleon Bonaparte zahajuje blokádu Anglie a následkem bitvy u Slavkova zaniká Svatá říše římská – po 844 letech. Napoleonovo vítězství vede Německá knížectví  k založení tzv. Rýnského spolku (po Vídeňském kongresu Německý spolek) – prazákladu budoucího, sjednoceného Německa.
  • V rakousko-uherské monarchii umírá syn Marie Terezie Ferdinand Karel Habsbursko-Lotrinský.  Čechám vládne z Vídně stále František I. a světu z Říma papež Pius VII.
  • Praha otvírá Pražskou polytechniku – první VŠ technického zaměření,v čele s Františkem Josefem Gerstnerem (ano, otec projektu první koněspřežné trati na evropském kontinentu na úseku České Budějovice-Linec. Provoz na ní zahájil v r. 1827 až jeho syn František Antonín).
  • V Anglii umírá Sir William Pitt mladší a kontinentální blokáda překvapivě vede v Evropě k pěstování cukrové řepy a rozmachu cukrovarnictví.
  • Němec Friedrich Sertürner, paderbornský lékárník, poprvé izoluje z opia morfium.
  • Ve Francii umírá malíř Jean-Honoré Fragonard a s ním asi i hravé rokoko. Definitivně končí doba menuetů a hudebních i architektonických „ozdobiček“ a na dveře klepe klasicismus.
  • V Jincích se narodil místnímu učiteli synek Josífek Slavík – budoucí houslista, hudební skladatel nazývaný „český Paganini“, jehož houslový koncert můžeme právem řadit také mezi ty „velké“.
  • Spojeným státům americkým vládne celkem úspěšně v pořadí třetí president Thomas Jefferson, jehož ministrem zahraničí je další budoucí americký president - James Madison.
  • Evropa se musí vyrovnat s tím, že z přesvědčeného republikána Bonaparta je náhle císař (1804), což mnohé, ty slušnější, velmi pohoršuje. Např. přesvědčený republikán markýz de La Fayette vytrvale odmítal Napoleonem nabízené funkce a až do jeho pádu raději v soukromí pěstoval zeleninu. Vzácné, že? U republikána, původem šlechtice s titulem markýz...
  • Maestro Ludwig van Beethoven má čím dál tím větší potíže se sluchem – šelesty ruší jeho vnímání zvuku, střídá různá naslouchátka, tyče k přenosu vibrací klavíru ap. Marně. Z politických přemetů Napoleona je silně zklamán, rok před tím zavrhuje nápad, věnovat svou symfonii Eroicu právě Napoleonovi. Je to pro něj období neustálého cestování. Jeho hudba je tak mimořádná, že nemá problémy s pozváními od významných šlechtických rodin k dlouhodobějším pobytům. Dokonce právě v tuto dobu, tráví léto v Čechách, na zámku v Hradci nad Moravicí, na pozvání rodiny Lichnovských z Voštic.

Hradec nad Moravicí – mlha - http://jdem.cz/breyf5

Hradec_nad_Moravici_mlha.jpg

 

Teď jsme asi tak někde ve druhé třetině první části koncertu. Co jen všechno mi při tom táhne hlavou...

První část:

Allegro ma non troppo v D-dur (znamená rychle, ale ne přespříliš) – dlouhý orchestrální úvod silně připomíná začátek nekonečných Svatojakubských poutí. Zeširoka, krok za krokem, se přidávají housle, končí bezstarostné, rozpustilé rokoko. Co po něm? Kolik krve setnutých hlav vsákly piliny pod gilotinou ve jménu revoluce,  plesy v Tulleriích jen pro zvané – „nová šlechta“ se předvádí  – křivá maska naleštěného císařství dusí Marseillaisu. Ze všeho zbyl jen smutek a slabý plamínek naděje. Kolik revolucí takto ještě dopadne, jak se historie opakuje a jak jsou lidé nepoučitelní. Beethovenova hudba odráží marné naděje, stesk po ztraceném snu o svobodě a důstojném postavení člověka podle hesla „Liberté – egalité – fraternité“, ale v závěru, samozřejmě, také onu tolik potřebnou naději.

Druhá část:

Larghetto v G-dur (znamená o trochu rychleji, než zeširoka, zdlouhavě)  - krásné letní parky kdesi ve Slezsku připomínají bezstarostné dětství. Vyjdeš ze zámku, ještě chvilku obcházíš fontánku francouzskou zahradou, cestičky se kroutí až do lesa. Korejské jedle svými modrými svícemi šišek vzdávají čest hloubce údolí pod hřebeny Jeseníků. Zámecké zahrady přecházejí nepozorovaně do lesoparku, les voní létem a chce se ulehnout do trávy, pozorovat tiše plynoucí mraky a projednou nemyslet na nic. Bože, polední parno, příroda se ztišila a voní až k závrati. Ze vzdálené paseky se náhle po větru nese úžasné téma. Ono začíná, pomaloučku, polehoučku košatět. Nabírá taneční rytmus. Co se to děje... To lovci na koních se vracejí z honu. Zámecká společnost přijíždí hodovat.

Třetí část:

Rondo allegro v D-dur (znamená svižné opakování ústředního tématu) – hudba víří v tanečním rytmu, všechno je v pohybu, ruch, shon, sloužící se kmitají všude kolem, štolbové odvádějí vyvíchovat koně a šlechta se chystá v jídelně Bílého zámku k odpolední hostině. Zlacený porcelán, stříbro a křišťál na tabuli nesmějí chybět. Panstvo už je trochu zmožené, ale děti se těší. Však on nám maestro Beethoven na večer slíbil koncert. Zdánlivě bezstarostné odpoledne na Bílém zámku v Hradci nad Moravicí.

Krásná iluze míru, uprostřed Evropy, zmítané výboji mocichtivého Císaře všech Francouzů. Finále hudby to všechno obsáhlo a v závěru prostě pokračuje, přese všechna protivenství dál, v neustále nových variacích stále stejného tématu tak, jako životy obyčejných lidí musejí vždycky vydržet všechno. Ve finále koncert vrcholí kadencí, která prověří mistrovství interpreta. Jen před samotným závěrem – jakoby autor ještě na okamžik zaváhal, jak skončit a nakonec to prostě utnul.                     Ta hudba je život sám.

Napoleon Bonaparte a Ludwig van Beethoven – oba velikány čas prověřil spravedlivě. Žádný monarcha v paměti národů ještě nikdy nepřekonal mimořádně nadaného umělce.  Tento koncert, přes veškerou obtížnost provedení, se hraje stále. Už déle, než 200 let.

Dojímá, pláče i tančí – stále stejně jímavý, krásný, zástupy milovaný a věčně mladý.

Nathan_Milstein.jpg

Poznámka na závěr: Nathan Milstein je houslový pojem tak veliký, že dílo obohatil vlastní kadencí, kterou jste si právě poslechli. Nahrávka je z jeho vrcholného období.   V r. 1961 mu bylo 56 let. Pokud byste ji chtěli porovnat  s častěji hranou verzí s Kreislerovou kadencí, nabízím ji v provedení dalšího velikána houslové hry - Zino Francescattiho.

Nathan Milstein - http://jdem.cz/breya9:

Z archivu Dany Šumové: Portrét Ludwiga van Beethovena, litografie, Augustin Kloeber, Vídeň 1818:

L_V_Beethoven.jpg

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
8,01 (VIP)

Seznam rubrik