BLANKA - Syrinx

čtvrtek 29. leden 2015 08:40

Satyr - Victor Hugo Max Švabinský
http://jdem.cz/brj635

„Žil satyr samotář pod starým Olympem, sám v hájích úpatí té hory svaté všem. Čas trávil lovením či sněním v měkkém mechu. Za zjevy bílých těl se honě bez oddechu, vždy stavěl na dvanáct či patnáct smyslů v střeh, jak jimi bystří faun po marných radostech...“

Takhle půvabně začíná překrásná báseň Victora Huga Satyr, skvěle přebásněná do češtiny Svatoplukem Kadlecem. Vždycky mi s ní zavoní prosluněné stráně řeckého podhůří Olympu. Voní šalvějí, tymiánem a olivami, v uších zní z dáli šalmaje a i zvěř, náhle zcela potichu, se schází poslechnout si Panova flétnu – kouzelnou Syrinx.

 

clanok_foto_438.jpgJe to podivuhodný nástroj a velmi starobylý. Starý snad, jak lidstvo samo. První pastevci si určitě všimli, jak snadno se dá zapískat na rákosový stvol. Prapůvodní Syrinx nebyla nic jiného, než obratně svázané dutinky rákosu, různě dlouhé a podle toho zněly, od tónů hlubokých, jak tajuplné lesní tůně, až po fistule, připomínající třepotání skřivanů v nadhlavníku. Vedle důstojných nástrojů, jakými jsou v orchestru housle, klavír, v kostelích varhany či v kapelách žestě, Panova flétna bývala často opovrhovaným nástrojem a dodnes panuje všeobecně akceptovaný názor, že když ji používají pasáčci na pastvě, tak nic jiného, než pastorále, na ni nejde pořádně zahrát.

Velký omyl. Podívejte se se mnou, jak rozmanitě lze Syrinx použít, jak rozdílné hudební žánry, lze na ni zahrát, jak technicky obtížné skladby zvládne. Nechci Vás příliš ovlivňovat – dobře poslouchejte a udělejte si obrázek sami:

noortjevanmiddelkoop-2.jpg

Song for Israel (Noortje van Middelkoop) – vlastní tvorba – velmi, velmi dojemná skladba a dobře vygradovaná v závěru.

Sylvia – (Thijs van Leer)- Panova flétna - Noortje van Middelkoop  – střední proud, zábavný, svižný, nenudící.

La Vida Breve – (Manuel de Falla) – Panova flétna - Dalila Cernatescu, kytara – Pedro Ibanez – neobvyklé dva nástroje vedle sebe. V dnešní době spolu obvykle nebývají. I když v dávných dobách se muselo takto hrát často, byly to totiž oba lidové nástroje.

You raise me up – (Westlife) – Panova flétna -Noortje van Middelkoop , varhany Aarnoud de Groen bohužel, šumy a ruchy z živého koncertu jsou dost slyšet, ovšem skladba je tak zahraná, že to stojí za to. Považuji ji za jedno z nejhezčích provedení. Zvláštní spojení – varhany a satyrova píšťalka. Jsou to však píšťaly všechno, že?

Noortje van Middelkoop: http://jdem.cz/brj674

 

V překrásných třech Zpěvech vyzpíval Hugův Satyr před olympskými bohy celou apoteózu Přírody a její tvořivé moci, rostl před očima až se sám stal jejím velkolepým symbolem. Okouzleni užaslí, sledovali jej postupně celou cestou evoluce od nejvzdálenějších dob Vzniku až do žhavé Současnosti. A ohromeni jeho velikostí, ač sami nesmrtelní, ztichlí v závěru Zpěvu, oněměli:

Satyr_zvirata.jpg

„...Budoucnost,“ vykřikl, „chystaná věčností,

toť postup člověkův do nekonečnosti,

toť duch, jenž do věcí s všech stran svým ostřím vnikne!

Zdoláním příčiny – následek pozanikne.

Spodoby bohů jsou jen semeništěm zel!

Ze zářeplného se dělá temné, žel!

Proč máte nad Bytím vlást těmi stíny svými?

Jasy a ethery přec nejsou královstvími!

Ó, misto, bohové, věčnému rojení

večernic, jitřenek, tmy, světla, noci, dní,

svatému atomu, ať vzplává, nebo hasne,

vesmírné praduši a její záři jasné!

Král válku znamená, bůh věčnou noc a tmu.

Svobodu, víru, sen namísto dogmatu!

Kolkolem genius, kolkolem světlo všude!

Vše v lásce shodne se, co harmonií bude!

Modř nebes ztiší chtíč, jímž lupič vlk je štván.

Nuž, místo Veškeru! Skloň, Jove, tvář! Jsem Pan!“

                                                                        Satyr – zvířata  - Max Švabinský: http://jdem.cz/brj624  

A tak, jako kozonohý Satyr vyrostl postupně před očima olympských bohů do nadživotní velikosti, tak i opovrhovaný nástroj – kouzelná šalmaj, jeho Syrinx - se stala nástrojem, který už po tisíce let, dodnes okouzluje půvabem a jako sólový nástroj se ostatním přinejmenším vyrovná. 

Noortje van Middelkoop:http://jdem.cz/brj8v2  

noortje-playa.jpg

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
8,01 (VIP)

Seznam rubrik