BLANKA – Nenápadná kráska jménem ,VIOLA´

pátek 18. září 2015 14:42

Jitka Hosprová – viola
http://jdem.cz/bts3s9

Už její  jméno zní zvukomalebně a konejšivě. Chceme-li vyjádřit soucit a tišit trápení, vytane na mysli snáze, než housle. Pravda, housle mnohem výše laděné, většinou dominují. Všude jsou víc slyšet, zní pronikavěji a tak vedle nich bývá viola trochu opomíjená. 

Někdy snad posluchači, avšak nikoliv komponisty. Pojďme si připomenout některé zajímavé skladby a užasnete, na kolik různých způsobů je možné pro violu komponovat. A také, jak různě na ni lze zahrát a na všechno kolem sebe při tom zapomenout.

Georg PhilippTelemann - Koncert pro violu a orchestr G-dur, sólistka velmi talentovaná  Jitka Hosprová, za doprovodu  Collegia Českých Filharmoniků . Jde o krásný koncert v pozdně barokním stylu. V té době se začínají objevovat první koncerty pro  moderní violu. Její předchůdkyní byla viola da gamba, bez které se písně trubadúrů na hradech a zámcích v předchozích období gotiky a vrcholného baroka málokdy obešly. Tato historická předchůdkyně violy se držela jako violoncello svisle, zatímco viola da braccia již tradičně na rameni.

Záhy baroko vystřídal romantismus a jeho čelný představitel francouzský skladatel Hector Berlioz vytvořil pro violu sólo, které je jedno z nejkrásnějších, jaké kdy byly zkomponovány:  Harold v Itálii, op. 16, v podání Japonky Nobuko Imai. Tato bravurní violistka se stala v minulém století legendou a v Japonsku je dokonce pod jejím jménem organizována mezinárodní interpretační soutěž.

Také technikou hry se viola umí houslím vyrovnat, dokazuje to  Niccolo Paganini a jeho Primrose La Campanella – viola – Andrea Burger, klavír – Egle Staskute. Sólistka patří k velkým talentům budoucnosti. Stala se letoz vítězkou Mezinárodní soutěže Nobuko Imai v Tokiu. Skladba je jedna z těch technicky náročných, jak už bývá u Paganiniho obvyklé.

Dostáváme se pomalu k tvorbě velkých skladatelů německy mluvících zemí vrcholného období klasicismu. Tento nástroj neopomenuli ve své tvorbě skladatelé, jako byli Anton Bruckner, Johannes Brahms, v pozdějším období také Gustav Mahler a Richard Strauss. S potěšením upozorňuji na unikátní historickou nahrávku z písňové tvorby Johannesa Brahmse - Dvě písně pro alt, violu a klavír op. 9, která dokazuje, jak nádherně zní kombinace nízko laděné violy s lidským hlasem. Interpreti -  kontraalt -1 Marian Anderson, viola – William Primrose, klavír – Franz Rupp, byli legendami už za svého života.

Je velká škoda, že snímek není přesně datován. William Primrose hrál do r. 1951 na nástroj z dílny rodiny Amati, zatímco od r. 1954 koncertoval s jednou ze tří historicky doložených viol z majetku rodiny Guarneri , kterou se mu podařilo získat od lorda Harringtona. Tento nástroj byl pak proslulý pod názvem ,Primrose Guarneri viola´. Pokud údaj v závorce „(78)“  v biografii klavíristy Franze Ruppa je skutečně rok nahrávky, pak na ní již slyšíme onu slavnou violu.

Přelom 19. a začátek 20.století patřil období ,Belle epoque´ a francouzského vlivu jiskřivého impresionismu. Ravelova  Sonatina pro violu, harfu a flétnu F-moll – viola –Gunter Teuffel , harfa – Xavier de Maistre, flétna  - Gaby Pas-Van Riet dokazuje, o jak všestranný jde nástroj a jaká je báječná v kombinaci s dalšími, sólově méně častou používanými. Mimochodem jde o velmi ojedinělou ukázku, kdy na harfu doprovází muž.

Ve 20.století komponovali pro violu velcí skladatelé, např. Béla Bartók, Paul Hindemith, náš  Bohuslav Martinů, Benjamin Britten a jiní. Za všechny ze současné tvorby estonského skladatele Arvo Pärta skladba Es Sang Vor Langen Jahren, kde lze vychutnat souzvuk violy, houslí a zpěvu opět v podání interpretů slavných jmen – mezzosopran – Susan Bickley, housle – Gidon Kremer a viola Vladimir Mendelssohn.

Všechny tyto ukázky dokládají, že viola není jen melancholický nástroj, který je v orchestrech užívaný jen do počtu. Umí být jiskřivá, hravá i technicky náročná a v rukou mistra zcela rovnocenná houslím. Přináší duševní vyrovnanost. Věřím, že se jí daří tišit neklid a do naší mysli vnášet harmonii, něhu a krásu. Emoce pro ni typické a pro nás všechny dnes tolik potřebné. 

Ztichlá viola - http://jdem.cz/bts3n7:

Ztichla_viola.jpg

 

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
8,01 (VIP)

Seznam rubrik