BLANKA – KONTRAALTY A MEZZOSOPRÁNY – Velké hlasy současnosti 4.

čtvrtek 22. září 2016 09:00

Kontraalt...
http://jdem.cz/cd5px4

Řeknu-li “kontraalty” v tomto pořadí, vypadá to, jakobych u dam spletla číslování dílů. Alt je přece hluboký ženský hlas a kontraalt něco jako ženský bas. Pokud postupuji od nejhlubších, měl by ho předcházet, že? V pop music to tak vypadá a skutečně se sem řadí zpěvačky s velmi hlubokým hlasem.  Ale současně platí – a to i pro klasiku -  že se tak nazývají hlasy mimořádné, s obrovským rozsahem.    

Pěkně je to předvedené v instruktážním videu z oboru pop music. Stává se to zřídkakdy, ale občas zazáří zpěvačky schopné zvládat partie od altu, až po koloraturní soprán. Někdy  ženský kontraalt na první poslech připomíná mužský tenor, viz např. Grace Jones z Jamajky, který zní jako tenor Luciana Pavarottiho (v závěru instruktážního videa). Ono to platí I opačně – mužský kontratenor velmi připomíná ženský soprán, viz např. Philippe Jaroussky v tomto Händelovi. Jde o velice neobvyklé ladění, řídké případy hlasů zajímavých, a tak jim věnuji celý díl.

Ewa_Podles.jpg

Obrovský rozsah (vice jak 3 oktávy) zvládala ještě donedávna polská koloraturní kontraaltistka Ewa Podleś - Amilcare Ponchielli – opera La Gioconda – árie „Voce di donna o d´angelo“ (Barcelona 2005). Typická koloraturní kontraaltistka, její kariéra se však dnes již chýlí ke konci. Ze současných hvězd ne vždycky lze zařadit pěvce přesně do škatulky. Poslechněte si několik ukázek, kde je rozsah hlasů opravdu mimořádný. Vybírala jsem buď typické mezzosopranistky, které zvládají bezchybně i soprán, anebo kontraaltistky v různých ukázkách šíře rozsahu hlasu.

Veronica_Simeoni.jpg

Veronica Simeoni - bravurní ve výškách. Giuseppe Verdi – duet  Veil song z opery Don Carlos (Sofie 2014), společně s portorickou sopranistkou Anaïs Mejías. Oba hlasy jsou zde, domnívám se, zcela rovnocenné a barvou nádherně ladí.

Oksana_Volkova.jpg

Oksana Volkova – porovnejme: Georges Bizet, známá klasika Carmen – Seguidilla. Uvádím ji hlavně proto, že i přes horší technickou kvalitu, tato árie patří k nejhezčím. A vedle toho Hector Berlioz – D´amour l´ardente flamme – (Hořící plamen lásky) z opery La damnation de Faust (Faustovo prokletí). Hlas Oksany Volkovové má v kvalitní nahrávce možnost vyniknout naplno.

Cecilia_Bartoli.jpg

Cecilia Bartoli“Casta diva” – z opery Norma Vincenza Belliniho zní docela jinak, než tatáž umělkyně z tzv. “Umění kastrátů”: “Porpora: In braccio a mile furie” (Semiramide riconosciuta), za doprovodu souboru Il Giardino Armonico, který používá v nahrávkách historické, dobové nástroje. Její mimořádné pěvecké dispozice sahají až ke koloratuře.

Kozena.jpg

Podobně výrazný rozdíl v barvě hlasu v různých nahrávkách můžeme obdivovat u naší Magdaleny Kožené. Je mou srdeční záležitostí a proto se zastavím déle. Tak např. “J´ai Perdu Mon Euridice” (Z opery Orfeus a Euridika CH.W.Glücka, Paříž 2000) a vedle toho nezapomenutelná Dvořákova:  “Dobrú noc, má milá” a z Biblických písní téhož autora v pořadí devátá: “Pozdvihuji očí svých k horám” (op. 99). Nepřehlédněte velmi citlivý doprovod Berlínské filharmonie. Antonín Dvořák by byl spokojen. Šíři jejího hlasového rozsahu dokládají ukázky z tvorby Roberta Schumanna. Jde o dvě písně z  cyklu Frauenliebe und Leben, osmi zhudebněných básní poety Adalberta von Chamisso (1830) na téma „Láska ženy prožívaná v jejím životě“:  čtvrtá (z období sňatku) - "Du Ring am meinem Finger" a předposlední  - "Meinem Herzen an meiner Brust".

Pomalu se tedy dostávám k horní hranici hlasového ladění – k sopránům a koloraturním sopránům, které na velkých operních scénách vždy patřily mezi nejžádanější. O tom však podrobněji příště…

Uvězněná, či osvobozená?: Magdalena Kožená.

Magdalena_Kozena.jpg

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
7,70 (VIP)

Seznam rubrik