BLANKA – Josef Anton BRUCKNER

pondělí 31. říjen 2016 00:11

Bruckner vlídný...
http://jdem.cz/cjc3b5

11.října 2016 uplynulo 120 let od smrti jednoho z velikánů klasické hudby, rakouského skladatele z období  novoromantismu Josefa Antona Brucknera. Zůstává dodnes trochu ve stínu díla Beethovena a Brahmse, byl současníkem a velkým obdivovatelem Richarda Wagnera. Dokonce je s ním tak spojován, že i jeho si nacisté přisvojili a zneužívali k nacionální ideologické propagaci.  Naštěstí, v poválečných letech převážily význam a kvalita jeho tvorby, dnes jsou jeho symfonie uváděny na všech světových pódiích vedle zmiňovaných velikánů a s úctou, která mu právem náleží. 

Josef_Anton_Bruckner.jpg

                                                                                 Anton Bruckner:

Neměl snadný život, podrobnosti lze nastudovat v tomto odkazu. Je však obdivuhodné, s jakou energií, až zarputilostí, se postupně vyrovnával se všemi překážkami. Jednak životními, kdy po předčasné smrti svého otce, se od 13 let probíjel napřed za podpory  klášterní školy, pak jako učitel na malých vískách v okolí Lince, posléze, když jeho hvězda začala pomalu stoupat a on byl jmenován v Linci varhaníkem, musel se vyrovnat s kritikami svých skladeb tehdejších hudebních kritiků. Čím byl vyzrálejší, tím větší bývaly výhrady, protože jeho kompozice byly složité a dlouho nesnadné k pochopení. Velkým životním přelomem bylo rozhodnutí studovat profesionální kompozici ve Vídni. O tomto období 50. let 19. století natočil německý režisér Jan Schmidt-Garre v r.1995 životopisný film „Bruckner´s Decision“.

Notový záznam:

Notovy_zaznam.jpg

Jeho stěžejní dílo tkví především v devíti symfoniích. Velmi rozsáhlých a zdánlivě pompézního stylu. Všechny jsou podobné struktury – čtyři věty, pozvolně do široka rozvíjená hudební témata, překvapující melodičnost, která střídá efektní fortissima v závěrečných větách, za účasti všech hudebních nástrojů. Podobně jednotnou strukturu symfonických skladeb můžeme vysledovat jen u jeho předchůdce Franze Schuberta.                                                             Perokresba:

Perokresba.jpg

Zprvu velmi často býval předmětem kritiky, protože předběhl svou dobu. Vymýšlel zcela nový styl a klestil cestu způsobu komponování pro moderní velikány, jako byli např. Franz Schmidt a Gustav Mahler. Mimochodem  oba byli jeho žáky hry na varhany na vídeňské konzervatoři. Vycházel při tom ze svých velkých vzorů - symfonií Ludwiga van Beethovena a Franze Schuberta. Postupně, se zlepšováním technické kvality hudebních záznamů se potvrzuje, že složitý styl jeho kompozice je opodstatněný, tyto autory rozvíjí a patří k základům, na kterých stojí současná tvorba. Je to podivuhodné u skladatele, který vzešel z velmi prostých poměrů a byl známý svou až selsky pevnou tvrdošíjností.                                                                                                                                                                                                                                                                               Brucknerova Univerzita v Linci:

Bruckner_university_Linz.jpg

Z prostoty životního základu, víry v Boha a v lidství, vyrůstala tvorba jednoduché melodičnosti, kterou postupně dokázal rozvinout až k hymnům. To je asi nejvýstižnější charakteristika jeho děl.  Je zajímavé, že ačkoliv vyučoval hru na varhany, tyto skladby se příliš nedochovaly.  Uznáván současníky začal být až po lipské premiéře své Symfonie č. 7 v r. 1884, tedy ve svých 60 letech. Vskutku doceněn a postaven na roveň velikánům, které tolik obdivoval a miloval, je však až v poválečné současnosti.                                                                                                                               Tonhalle Zürich - varhany:

Tonhalle_organ.jpg

Vybrala jsem  ukázky, které dokumentují  hlavní témata:

Církevní skladby - Anton Bruckner byl po celý svůj život silně věřící a jeho Ave Maria (1861) patří k nejkrásnějším.  Je to jeho první dílo po ukončení pětiletého studia kompozice ve Vídni. Bylo mu tehdy 37 let a dostával se postupně na začátek vrcholného období své tvorby. Ukázka je v přednesení Choir of St. Bride´s Church of London. Nemohu opomenout jednu z jeho myslím nejkrásnějších církevních skladeb - Os Justi Meditabitur – v provedení Monteverdi Choir.

Komorní tvorbu asi nejlépe představí  Smyčcový kvintet F-moll  (WAB 112) – adagio. Zde bohužel není doloženo, které kvinteto skladbu hraje.

Z drobných skladeb pro jednotlivé nástroje zkuste zaposlouchat se do Abendklänge pro housle a klavír  - housle Wolfgang Göllner, klavír Albert Sassmann.

Konečně stěžejní symfonické dílo zastupuje Symfonie č. 7 E-moll (WAB 107, Berlín 1992) – část 2. adagio – v podání Sergiu Celibidache a Berlínských filharmoniků. Pro milovníky a obdivovatele  – na konci článku, v poznámce pod čarou, si můžete porovnat nezkrácené znění tohoto monumentálního díla. Jde o jednu z nejlepších nahrávek, co jsem slyšela.                                                                                                     Socha v parku:

Socha_v_parku.jpg

Varhanní tvorba nejlépe vyzní v transkripci scherza  Symfonie č. 9 D-moll (WAB 109 1896) – na varhany v koncertní síni Tonhalle Zürich hraje Daniela Timokhine. Brucknerova devátá byla, jako u Beethovena, jeho posledním dílem. Bohužel, čtvrtou část, kterou zamýšlel jako mohutnou fugu ukončenou skladbou Te Deum, už nestačil vytvořit. Zemřel ve věku 72 let. Dílo Antona Brucknera patří nesporně k vrcholům, které klasická hudba nabízí a on sám zůstává velmi pozoruhodnou osobností světových hudebních dějin. Člověk pevných zásad, který předběhl svou dobu...

POZNÁMKA:

Pro fajnšmekry - Symfonie č. 7 E-moll (WAB 107) – Vídeňští filharmonici a Herbert von Karajan – plné znění.

Zajímavost: - v r. 1884 se zúčastnil zahájení provozu nových varhan v pražském Rudolfinu.

Koláž:

Kolaz.gif

„Glissando in White“:

Glissando_in_white.jpg

 

 

Dana Šumová

Dana Šumová

Dana Šumová

Hudba všeho druhu a návazně s dalšími tématy, na které v souvislosti s hudbou, já Blanka a přítelkyně Anna (jsme obě Dany) narazíme - to je hlavní téma blogu, který bude občas dialogem. Náš blog chceme obě udržet tolerantní, s jemným humorem. Žádný druh hudby není tabu. Je možné, že ne každému žánru se budeme věnovat obšírně, vyhrazujeme si právo, otevírat témata a druhy hudby, které nás těší, avšak nikdy, za žádných okolností, nebude žádný druh hudby z naší strany odsuzován, anebo pranýřován.

Obě letité přítelkyně, dokonce podobných profesí. Blanka účetní, Anna ekonomka, obě s dlouholetou praxi v soukromých společnostech. Velmi se zajímáme o umění, zejména hudbu, výtvarné umění, literaturu a historii. Anna věří, že když už jsme my, lidé, nedokázali rozeznat Boha ve vesmíru, přírodě a kolem sebe, poslal nám svého Syna, aby nám na kříži ukázal o co v životě skutečně jde, jak přemoci to zlé v nás a jak se vrátit k němu domů.

REPUTACE AUTORA:
7,70 (VIP)

Seznam rubrik